זמן של כלום

אנחנו שוכחים לקחת לנו זמן של כ ל ו ם
ואז אנחנו מתפלאים שאנחנו מלאים, עמוסים, עצבניים, עייפים ו”חייבים לברוח לאיזה מקום רחוק מהכל” מידי פעם.