המנטליות שלנו בעולם נוצרת על ידי מערכת היחסים שאנחנו יוצרים עם החיים, עם העולם, עם האקזיסטנס.

במפגש זה כמה חלקים.

חלק ראשון הוא על מערכות היחסים שלנו בחיים.

אפשר לראות את החיים כמערכת מסועפת של מערכות יחסים.

מערכת יחסים בכל תא ותא בגוף, מערכת יחסים בין האיברים השונים בתוכו ומערכות יחסים שלנו עם הנושאים השונים בחיים ועם דמויות שונות בחיים שלנו.

כאשר מערכות היחסים הרמוניות ונקיות, החווייה שלנו מהחיים הרמונית, שקטה ונעימה.

במפגש הזה אנחנו נבחן את מערכות יהחסים שלנו עם דמויות נבחרות בחיים שלנו ,

אנחנו נלמד כלי ליצירת נקיון במערכות יחסים

ואנחנו נבחן את מערכת היחסים שלנו עם היקום כדי ללמוד על המנטליות איתה אנחנו מסתובבים ביומיום שלנו.

המנטליות שלנו משמעותית לחוויית האושר בפועל בחיינו.

הסרטון הראשון הוא על מערכות היחסים בחיים שלנו:

הסרטון השני הוא על מערכת היחסים שלנו עם האקזיסטנט, עם החיים.

מערכת ההיחסים שלנו עם החיים מעידה על המנטליות איתה אנחנו מסתובבים בעולם.

האם אנחנו במנטליות של מלך או מלכה?

האם אנחנו במנטליות של בורג קטן ולא משמעותי?

או האם אנחנו במנטליות של שותפים ואחראים על החיים שלנו?