המושג אושר ניתן לפירושים שונים ומגוונים.

במפגש הזה אנחנו נראה מה יוצר תחושת אושר ונחלק את החקירה שלנו לכל מה שמאתגר אותנו בעבר, בהווה ובעתיד ויכול לחסום אותנו מחוויית האושר.

ומהי חוויית האושר?

אושר הוא סוג של שביעות רצון מעצמנו.

אושר זה להוות את ההווייה שלנו בימלואה בהווה.

לקבל את את עצמנו כפי שאנחו,

להתקבל על ידי הסביבה שלנו כפי שאנחנו בכל רגע

ולחיות בזרימה עם כל מה שקורה בחיים שלנו מתוך תחושה שהכל לטובה.

בסרטון נראה יחד כמה אנחנו משקיעים בעבר שלנו, בהווה ובעתיד בכל הנוגע ליצירת הרמוניה ביחסים בינינו לבין עצמנו כי חוויית האושר נוצרת, בין היתר, ממערכת יחסים הרמונית בין שלל הקולות בתוכנו אנו.