לעשות צעד כדי לגלות

קיבלנו עיניים כדי לראות את מה שנגד עינינו וקיבלנו לב כדי לראות ולחוש גם את מה שנסתר ועלינו לעשות צעד כדי לגלות.